ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ မလိုက္ေလ်ာရင္ ဂ်ာမန္တဦးကို သတ္မည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္စစ္ေသြးႂကြအဖဲြ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ | DVB