ေဂ်ာ္ဒန္ေလယာဥ္မႉးကို ေန၀င္တာႏွင့္ သတ္မည္ဟု အိုင္အက္စ္ ၿခိမ္းေျခာက္ | DVB