တရုတ္ႏိုင္ငံက မီတာ ၃၀၀ ေရခဲေလွ်ာစီးပဲြ လူႀကိဳက္မ်ား | DVB