လက္ပံေတာင္း ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ေခၚယူေမးျမန္း | DVB