လိပ္ကၽြန္းအမႈ ႏိုင္ငံျခားသား ၂ ဦး သက္ေသထြက္ဆိုေပးရန္ ေတာင္းဆို | DVB