ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ဂ်ပန္နဲ႔ထိုင္းတို႔ လက္တြန္႔ေန | DVB