ရွမ္းျပည္နယ္ ထိုးစစ္ ရပ္တန္႔ေရး သမၼတအိုဘားမားထံ ရွမ္း ၁၂ ဖြဲ႔ ေတာင္းဆို | DVB