နီေပါေရခဲေတာင္ၿပိဳက်မႈ ေသဆုံးသူ ၁၂ ဦး ထပ္မံေတြ႔ရွိ | DVB