ျမန္မာအလုပ္သမားအေရး ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေပးရန္ ေတာင္းဆို | DVB