အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အၾကံျပဳခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ား ျပင္ေပးမည္ဟု ေကာ္မရွင္ေျပာ | DVB