ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀န္း ၁ ပတ္ခန္႔ မိုးဆက္ရြာမည္ | DVB