ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲ သံုးသပ္ခ်က္ (စပိန္ – နယ္သာလန္) | DVB