ထိုင္းတြင္ ေဆာက္လက္စ တုိက္နံရံၿပိဳက် ၊ ျမန္မာအလုပ္သမား ၃ ဦး ေသဆံုး | DVB