သပိတ္စစ္ေၾကာင္း ၁ ရက္ ရပ္နားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ပြဲ ဆင္ႏႊဲ | DVB