ႏုိင္ငံတ၀န္း ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကုိင္သူ ၆ သိန္းခြဲသာရွိဟုဆုိ | DVB