လစ္ဗ်ား ေလွစီးဒုကၡသည္အမ်ားအျပား ေရနစ္ေသဆံုးႏုိင္ဟု ကုလေျပာ | DVB