ကခ်င္ဆရာမ ၂ ဦးအတြက္ ၁ လျပည့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမ်ား တႏိုင္ငံလံုး လုပ္မည္ | DVB