ႏိုင္ငံျခားအကူေငြ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံခန္႔ ျမန္မာရရွိ | DVB