တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရ၊၂၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပး | DVB