ဒီဗြီဘီ၏ နယ္လွည့္႐ုပ္သံရိုက္ကူးေရးယာဥ္ ခဲပစ္ခံရ | DVB