ဓားစာခံလဲလွယ္ေရး႐ုပ္သံ အိုင္အက္စ္အဖြဲ႔က ျဖန္႔ခ်ိ | DVB