ျမန္မာ ယူ ၂၀ အဇာဘုိင္ဂ်န္ကို ေျခစမ္းပြဲမွာ အႏုိင္ရ | DVB