သံဃာ အခ်င္းခ်င္း တရားေဟာခြင့္ ဘိုကေလးတြင္ တားျမစ္ | DVB