အစၥေရးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးပါ၀င္ဟု အီရန္ အတည္ျပဳ | DVB