ေအဂ်က္အသင္းက ဂရုိနင္ဂန္ကုိ ၂-၀ ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရရွိ | DVB