ဥပေဒနဲ႔အညီမလုပ္လို႔ အခု ေျမယာျပႆ နာျဖစ္တာ- ေရွ႕ေန ဦးျမင့္သြင္ | DVB