အုိင္ဖုန္း ၆ ကိုယွဥ္မည့္ Mi Note စမတ္ဖုန္း မိတ္ဆက္ | DVB