သီတဂူဆရာေတာ္ မဘသ အဖြဲ႔ႏွင့္ မဆက္ႏႊယ္ေၾကာင္း ေၾကညာ | DVB