ေဟာင္ေကာင္မီဒီယာသူေဌးႀကီးေနအိမ္ မီးေလာင္ဗုံးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရ | DVB