၅ ႏွစ္အရြယ္သမီးကုိ တံတားေပၚက ပစ္ခ်သည့္ဖခင္ အဖမ္းခံရ | DVB