အဲလက္ေဆာင္း ကင္မရြန္းလက္ေရြးစင္အသင္းကေန အနားယူ | DVB