ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္ပဲြအခမ္းအနား ေဒၚစု တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာ (ဓာတ္ပံု) | DVB