ဗိုလ္႐ႈသဘင္အခမ္းအနား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ | DVB