လင္းေခးမွ သစ္ေတာ၀န္ထမ္း ၄ ဦး ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆုံး | DVB