ေဒၚခင္၀င္းေသဆံုးမႈ မႏၱေလးဘူတာႀကီးေရွ႕ ဆက္လက္ဆႏၵျပ | DVB