ေဒၚခင္၀င္း အပစ္ခံရမႈ အစုိးရ ေျဖရွင္းေပးရန္ ျပည္တြင္ ထုိင္သပိတ္ျပဳလုပ္ | DVB