ဟားမတ္အဖြဲ႔ ဒုံးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အစၥေရးက ေလေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္တုိက္ | DVB