ဂ်ပန္တြင္ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ၃ ဦးေသဆံုး | DVB