႐ူပယ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ စတိုးဆိုင္မ်ား ပိတ္ထားရ | DVB