အင္ဒိုနီးရွား မာရာဟာလင္ဖလားၿပိဳင္ပဲြ ျမန္မာ ယူ-၂၀ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ | DVB