လား႐ႈိးၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ၀င္ အသတ္ခံရမႈ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၃ ဦးကိုဖမ္းဆီး | DVB