ဓားစာခံမ်ား ျပန္ေပးဆဲြထားသည့္ေကာ္ဖီဆုုိင္ ၾသစေၾတးလ်ရဲ ၀င္ေရာက္စီးနင္း၊ ၃ ဦး ေသဆံုး | DVB