ထိုင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမား ၁ ဦး အသားႀကိတ္စက္ညႇပ္မိ | DVB