ရဲႏွင့္ လက္ပံေတာင္း ေဒသခံ ထိပ္တုိက္ေတြ႔၊ ရြာသား ၂ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB