ကမၻာ့ရာသီဥတုဒဏ္ခံ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေဒၚလာ ၁၆၆ သန္း ၾသစေၾတးလ် ကူညီမည္ | DVB