႐ုရွားစစ္ေလယာဥ္အုပ္စုကုိ ေနတုိးအဖြဲ႔ ၾကားျဖတ္ဟန္႔တား | DVB