ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားမဝင္အႏွိပ္ခန္း ၄၃ မႈ အေရးယူ | DVB