ေကအန္ယူႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေတြ႔ဆုံ (ဓာတ္ပုံ) | DVB