ျမန္မာလက္ေရြးစင္ေဘာလံုးအသင္း အုပ္စုတက္ေရး မလြယ္ | DVB