သိႏီၷၿမိဳ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္သမားဟု ယူဆရသူ ၄ ဦး ဖမ္းမိ | DVB